September 25th, 2008

Бекман жалуется в местком

"Я считаю письмо, составленное Ийви Анной Массо и Имби Паю, а также подписанное многими эстонцами и финнами - уголовным преступлением, которое Пенитенциарный Кодекс Финляндии определяет, как гнусную клевету. (...) Я связался с полицией и требую наказания по вышеуказанной статье для Массо, Паю и других, кто подписал это письмо"

Йохан Бекман

Честно говоря, если мне предложат разделить камеру с любым из подписантов, то я готов отправиться под арест хоть завтра! Скажите только куда садиться!Bäckman: "Ma pean Iivi Anna Masso ja Imbi Paju kirjutatud ning paljude eestlaste ning soomlaste allkirjastatud kirja kriminaalkuriteoks, mida Soome karistusseadustik defineerib kui ränka laimu. (…) Ma olen võtnud ühendust politseiga ja nõuan eelpoolmainitud paragrahvi alusel karistust Massole, Pajule ja teistele, kes kirjale oma allkirja andsid". Ausalt öeldes, kui mind pannakse ühte kongi ükskõik kellega avaliku pöördumise allkirjastanutest, siis ma olen nõus asuda karistust kandma kasvõi homme.